Αναδιοργάνωση των Ακαδημιών

Η Ακαδημία είναι ένα πολύ ζωντανό κύτταρο της ομάδας και σαν τέτοιο εξελίσσεται συνεχώς δια της ανανέωσης. Με το βλέμμα στο μέλλον έχει αρχίσει η υλοποίηση του μεταβατικού σταδίου για την επόμενη σεζόν βάση του σχετικού πλάνου. Στα πλαίσια αυτά γίνονται άμεσα οι παρακάτω αλλαγές:
 Ο υπεύθυνος του Εφηβικού τμήματος κ. Βατίστας ολοκλήρωσε μια μακρόχρονη υπηρεσία στην Ακαδημία και τα τελευταία χρόνια στο Εφηβικό και αντικαθίσταται από τον μέχρι σήμερα υπεύθυνο του Παιδικού κ. Νίκο Τούντα.
Την θέση αυτού στο Παιδικό αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Φαναρτζής, μέχρι σήμερα υπεύθυνος του προπαιδικού. Την θέση του οποίου αναλαμβάνει ο κ. Διονύσης Παναγιωτάκης που θα είναι ο νέος υπεύθυνος του προπαιδικού τμήματος.
Προωθούνται άμεσα αλλά σταδιακά, παίκτες από τα διάφορα τμήματα στα αμέσως μεγαλύτερα ηλικιακά τμήματα, με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων της Ακαδημίας και των προπονητών.