Η ΟμάδαΓιώργος Μακροστέργιος 01.03.1997 Προηγ.Ομάδα Προοδευτική Αμυντικός Μέσος

Νίκος Χαρατσάρης Γενικός Αρχηγός