Η Ομάδα


Δημήτρης Πεχλιβανίδης 19.09.1997 Αμυντικός
Γιώργος Μακροστέργιος 01.03.1997 Προηγ.Ομάδα Προοδευτική Αμυντικός Μέσος


Κώστας Κωσταντακόπουλος Γυμναστής

Νίκος Χαρατσάρης Γενικός Αρχηγός